Субота, 22.06.2024, 10:32
Жадько В.О. - дослідник некрополезнавства та краєзнавства
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Історичний календар присвячений героїчній і трагічній долі становлення південного краю, козацтву, подіям, пов’язаним із заснуванням корабельного міста Миколаїв, сіл і міст краю, вулиць і кораблям, природі, особистостям минувшини та сьогодення, підприємствам та організаціям од ледь відомих із архівів літ, описаних щоденно впродовж 300 років. Уперше використані архівні матеріали, фотографії, поштові картки та документи - партійні й КДБ. Тут вміщено список Миколаївського земляцтва в Києві.Довідник на 750 сторінок має унікальний дизайн, тверду обкладинку. Розрахований на істориків, краєзнавців, усіх шанувальників історії України.

Ціна – 50 гривень. (За інформацією придбання книг звертайтеся на наші контакти, попередньо прочетайте блок "Інформація про сайт")Пропонований читачам історичний фотоілюстрований довідник - перше видання, в якому всебічно висвітлено історію становлення столичної Спілки письменників: від Нестора-Літописця до сьогодення; започатковано облік близько тисячі місць поховань та дані про майстрів пера, мовознавців і видавців. Письменник вказує да¬ту й місце народження та смерті, стислий життєпис небіжчика, адресу, де проживав у Києві чи області, опис і точні координати місця поховання, фото прижиттєве та моги¬ли (якщо вона збереглася), інші найнеобхідніші відомості. Це й є своєрідний "Некро¬поль столичних письменників" (маються на увазі - цілком слушно - ті, кого дала державі українська земля, незалежно від національності й від того, куди їх закинула доля, але їхнє життя та творча діяльність пов'язані з столицею).
У довіднику читачі знайдуть матеріали про друкарні, де виходили в світ книжки сто¬личних майстрів пера; фундаторів редакційно-видавничої справи; розповіді про будин¬ки, де мешкали і творили поети і прозаїки та де відпочивали; вулиці, парки і сквери, які носять ім'я письменників; вперше зібрані в одному виданні меморіальні дошки на честь літераторів. У книжці використано архівні джерела з історії Києва та столичної ор¬ганізації Національної Спілки письменників України на всіх етапах її становлення; досліджено історію кладовищ, де знайшли вічний спочинок письменники. Довідник, це - 465 сторінок тексту, тверда обкладинка. Розрахований на широке коло читачів, науковців, краєзнавців, викладачів, сту¬дентів, учнів середніх шкіл та ліцеїстів.

Ціна – 80 гривень. (За інформацією придбання книг звертайтеся на наші контакти, попередньо прочетайте блок "Інформація про сайт")Книжка Віктора Жадька "Сміливий Олексійко" складається із повісті "Таємниця забутих джерел" та оповідань. В основі видання – оповідання "Сміливий Олексійко", в якому розповідається про реальні події, що сталися на Чернечій горі в Каневі, колив ніч з 21 на 22 січня 1978 року український патріот з прикарпатського міста Калуш Олексій Гірник спалив себе на могилі Тараса Шевченка.
Книжка ілюстрована, читається з цікавістю. Розрахована на дітей і тих, хто цікавиться історією України, захоплений її природою.

Ціна 10 грн. (За інформацією придбання книг звертайтеся на наші контакти, попередньо прочетайте блок "Інформація про сайт")Пропоноване видання (2008; 312 с; ілюстрації) вперше висвітлює історію та сьогодення Байкового цвинтаря. Літературно-публіцистичними засобами розповідається, зокрема, про поховання видатних особистостей, які так багато зробили для України і, зокрема, для Києва: вчених, митців, літераторів, журналістів, лікарів, політичних і громадських діячів.
Використано архівні джерела з історії Києва, періодика, проведено аналіз пам'яток культури, історичних місць поховань. Серед 10 розділів, вперше в історії каталогізації відомих поховань розділи: «Надгробки та пам’ятники фірми «Вдова де-Веккі», «Склепи й каплички як охоронці Вічного Спокою». Не залишить байдужими читачів розділ «Козацькі хрести на могилах відомих українців», де розповідається про особливості знаків на козацьких хрестах кожного із десятків окремо взятого надгробка. Вміщено також план-схеми основних ділянок некрополя, з місцем розташування та фотосвітлиною.
Видання, яке збагачує історичну пам'ять народу, його національну свідо-мість, розраховане на масового читача.

Ціна 80 гривень. (За інформацією придбання книг звертайтеся на наші контакти, попередньо прочетайте блок "Інформація про сайт")У монографії доктора філософських наук Жадька В.О. вперше досліджується історична пам'ять в системі духовності особистості (соціально-філософський аспект). Видання побудовано за принципом неупередженого, загальновизнаного розуміння й тлумачення ключових понять, акцентується увага на неоціненній важливості дослідження даної проблеми на сучасному етапі державотворення. Багато фактичного матеріалу, соціологічних досліджень. Для студентів, аспірантів, здобувачів, всіх, хто цікавиться проблемами соціальної філософії та історії філософії.

Ціна 20 грн. (За інформацією придбання книг звертайтеся на наші контакти, попередньо прочетайте блок "Інформація про сайт")"Мала українсько-російська енциклопедія з податків" включає понад 2000 тисячі основних термінів із сфери фінансів, бухгалтерського обліку, гро¬шового обігу, оподатковування, торгівлі, податків, мит¬ниці, права, підприємництва, банків, економіки.
При роботі з Енциклопедією використані закони Ук¬раїни, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Державної податко¬вої адміністрації України, міністерств, інших централь¬них органів виконавчої влади, що регламентують опо¬датковування юридичних і фізичних осіб.
Це перше і єдине такого роду видання, яким зручно користуватися.

Ціна 20 грн (За інформацією придбання книг звертайтеся на наші контакти, попередньо прочетайте блок "Інформація про сайт")Роман-хроника (434 стр; илюст.) о декабристах создан на основе архивных документальных ма¬териалов, многие из которых публикуются впервые, а также - увиденно¬го и услышанного автором во время поездок. Он повествует о драмати¬ческих событиях, разворачиваемых в Украине после декабрьского мяте¬жа на Сенатской площади. Рассказывает о драматической судьбе декабристов: николаевцах, братьях Поджио - Иосифе и Александре, Нико¬лае Лорере, Николае Чижове, черкасчанах Василии Давыдове, Влади¬мире Лихареве, Сергее Волконском, Иване Сухинове, Владимире Раев¬ском, братьях Муравьевых - Апостолах, Сергее Трубецком, Михаиле Бестужеве - Рюмине, Кондрате Рылееве, а также о мужественных же¬нах декабристов - Марии Волконской, Александре Давыдовой и многих личностях, живших и действовавших в Украине. Нам история не про¬стит, если мы их забудем....

Цена 60 грн. (За інформацією придбання книг звертайтеся на наші контакти, попередньо прочетайте блок "Інформація про сайт")Пропоновании увазі читачів фотоілюстрований довідник - перша така спроба історичного висвітлення відомого в державі некрополя на Байковому цвинтарі.
Всебічно використано архівні джерела з історії Києва, періодика, проведено анализ пам'яток культури, історичних місць поховань, знайдено документальні свідчення про великих українців, їхню славну працю і життя задля Батьківщини.
Історичний фотоілюстрований довідник "Байковий некрополь" розрахований на ма¬сового читача: науковців, краєзнавців, викладачів, студентів, учнів середніх шкіл та ліцеїстів.
Автор схиляє голову перед пам'яттю Людмили Андріївни Проценко - історика, архівіста, києвознавця, яка перша так проникливо й науковознавчо торкнулася проблем історичних поховань у столиці.
Довідник фотоілюстрований.

Ціна 50 гривень. (За інформацією придбання книг звертайтеся на наші контакти, попередньо прочетайте блок "Інформація про сайт")


 

Два томи видання "Микола Аркас" присвячено світлій пам'яті автора опери "Катерина" на слова Тараса Шевченка, популяр¬ної "Історії України-Русі", засновника Миколаївської "Просвіти" і фундатора першої на півдні школи з українською мовою викладу Миколи Миколайовича Аркаса. Матеріали висвітлюють творчість ве¬ликого кола відомих діячів української культури, з якими спілку-вався Микола Аркас.
У першому томі (620 сторінок) вміщено наукова-публіцистична біографія М.Аркаса, наукові дослідження про взаємостосунки Аркаса з Т.Шевченком, Л.Українкою, Кропивницьким, Грушевським, Липинським, Науменком, Чикаленком та ін. діячами української культури; вміщено розділ «Київські адреси Миколи Аркаса» та ін.
У другому томі вміщено текст і клавір опери «Катерина», коментарі, рецензії та листування (854 сторінки).
Це перше видання, яке розкриває процес формування духовності південного краю і всієї України в ХУШ-ХІХ ст.
Книжка розрахована на шанувальників історії України, вчителів, студентів, пошуковців.

Ціна 140 гривень два томи. (За інформацією придбання книг звертайтеся на наші контакти, попередньо прочетайте блок "Інформація про сайт")Історичний науковий довідник „Український некрополь”, із переднім словом академіка Івана Михайловича Дзюби, перше видання в Україні, в якому започатковано облік для поколінь місць поховання та дані про видатних особистостей, які так багато зробили за життя для України: вчених, митців, літераторів, лікарів, відомих політичних і громадських діячів, що навіки спочили за межами держави, і, звісно, в Україні. Це – 352 сторінки тексту, близько 1000 персоналіїв та світлин надгробків на могилах відомих українців, які спочивають вічним сном на кладовищах Англії, Франції, Мюнхена, Бавнд Бруку (США), Ольшанському, Краківському, Празькому, Личаківському, Байковому й інших. 
Дослідження такого широкочасового осяжнення та змістовного наповнення українське некрополезнавство ще не знало. Тут використано архівні джерела з історії України, досліджено пам'ятки культури історичних поховань співвітчизників в інших країнах світу, де знайдено документальні свідчення про великих українців, їхню славну працю задля Батьківщини, історія кладовищ. Досліджуються поховальні звичаї українського народу.
У довіднику також розповідається і про поховання людей різних національностей в розділах – "Свічки в зажурі", „Вічні могили”, „Жили долею України”, „Голодомор”, „Крути”, „Бабин Яр”, „Биківня”, „Розстріляні в Києві”. Видання має прекрасний дизайн, тверда обкладинка. Розрахований на широке коло читачів.

Ціна – 70 гривень. (За інформацією придбання книг звертайтеся на наші контакти, попередньо прочетайте блок "Інформація про сайт")


Документально-історична фотоілюстрована повість «Іду за Шевченком. Від Києва до Канева» (тверда обкладинка, крейдований папір, 126 с.), де описуються історичні місця Черкащини, які відвідав та змалював Тарас Шевченко; вміщені всі малюнки Кобзаря, пам’ятники та погруддя Т.Г.Шевченку, які збереглися в селах Черкащини, зокрема й Вашого району, написана історія їх створення тощо.

Ціна – 70 гривень. (За інформацією придбання книг звертайтеся на наші контакти, попередньо прочетайте блок "Інформація про сайт")

Універсальна енциклопедія «Черкащина», це – 1100 сторінок крейдованого паперу у твердій обкладинці (формат 60х90/8), де на чотирьох колонках  розміщено понад 3 525  статей, окрім історії кожного села та міста плюс 3 500 фотографій про кожний населений пункт; інформація про  річки, історичні місця, ще й  короткі довідки про митців, діячів науки та культури, освітян, краєзнавців, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної  Праці, Героїв України, неординарних особистостей, життя і діяльність яких пов'язані з Черкащиною; вміщено і 187 малюнків різних аматорів пензля (з них 50 – Т.Г.Шевченка).  Дані на травень 2010 року.

Ціна – 700 гривень. (За інформацією придбання книг звертайтеся на наші контакти, попередньо прочетайте блок "Інформація про сайт")


«Сповідь розп’ятої душі, або Роздуми під час написання енциклопедії «Черкащина» - повість-відчай  (120с.). У виданні Жадько В.О. з болем у душі сповідається перед читачами, ділиться своїми думками й переживаннями з приводу підготовки до випуску універсальної енциклопедії «Черкащина». Книжка пронизана філософськими роздумами з приводу сучасного та майбутнього Черкащини, Малої Батьківщини автора,  держави та українського народу; автором запропонований вихід із ситуації, що склалася. Видання розраховане на широке коло читачів.

Ціна – 15 гривень. (За інформацією придбання книг звертайтеся на наші контакти, попередньо прочетайте блок "Інформація про сайт")


Пошук
Copyright MyCorp © 2024Створити безкоштовний сайт на uCoz